Distributie Energie Electrica

Asiguram exploatarea şi funcţionarea instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice.

DISTRISAN SRL Braila asigura exploatarea şi funcţionarea instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice, a sistemelor de măsură, protecţie, automatizare şi comandă-control aferente, aflate pe platforma industriala Chiscani, Braila.

Astfel societatea noastra are ca obiectiv siguranta in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, in acest sens in cursul anilor 2010-2013 s-au realizat:

  • Reabilitarea staţiilor electrice existente prin înlocuirea parţială si totală a unor categorii de echipamente electrice primare.
  • Modernizarea instalaţiilor de Protecţie şi Automatizare prin înlocuirea elementelor componente cu protecţii numerice, introducerea sistemelor de teleconducere.
  • Modernizarea posturilor de transformare a energiei electrice de medie si joasa tensiune.

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei primare transformată în energie electrică (peste 40%, în prezent).

Avantajele deosebite pe care le prezintă energia electrică în raport cu alte forme de energie - poate fi obţinută, cu randamente bune, din oricare altă formă de energie, poate fi transmisă rapid şi economic la distanţe mari, se poate distribui la un număr mare de consumatori de puteri diverse, se poate transforma în alte forme de energie, în condiţii avantajoase, este "curată", adică odată produsă nu este poluantă, se pretează bine la automatizări, se poate măsura cu precizie etc. - au determinat extinderea continuă a domeniilor de utilizare a acesteia şi implicit a crescut numărul şi puterea instalaţiilor destinate acestui scop.

Deoarece energia electrică solicitată de consumatori nu poate fi stocată, ea trebuie utilizată chiar în momentul producerii sale. Această condiţie este îndeplinită întrucât producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice sunt legate una de alta şi decurg în cadrul unui ansamblu de instalaţii ce alcătuiesc sistemul energetic

Prin sistem electroenergetic sau sistem electric se înţelege partea electrică a sistemului energetic, începând cu generatoarele electrice până la receptoarele electrice inclusiv. În cadrul SEE, instalaţiile de producere, transport distribuţie şi utilizare a energiei electrice sunt interconectate într-un anumit mod şi au un regim comun şi continuu de producere şi consum a energiei electrice.